جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیرفعال است یا پشتیبانی نمی شود.

جيره غذايي و مديريت تغذيه گوساله ها(بخش دوم)

 • تاریخ نشر : فروردین ۲۶, ۱۴۰۳
 • نویسنده : زیتون اصفهان۱ – گوساله هاي ۱۵ -۱۴ ماهه ( ماده هاي پاي كَل= قبل از جفتگيري):

در اين سن گوساله هاي ماده را باردار مي شوند . لذا ضروري است كه از تركيب جيره مناسب بهره ببرند.

 • جيره غذايي ۴ وعده در روز
 • سرانه مصرف آنها را بر اساس وزن زنده دام محاسبه و ميزان ماده خشك مصرفي آنها در هر روز بايد حداقل ۴ درصد وزن بدن آنها باشد. در سيسم گله اي بايد ميانگين وزن گلهمحاسبه گردد.

۲ – گوساله هاي ۱۵ -۱۴ ماهگي تا۲۴ -۲۳ ماهگي( ماده ها= تليسه ها):

اين دسته از گوساله ها در سن ۱۵-۱۴ ماهگي باردار مي گردند تا ۹ ماه بعد يعني در سن ۲۴-۲۳ ماهگي اولين
گوساله خود را به دنيا آورند.

 • اصلي ترين شاخص براي باردار شدن اين گوساله ها وزن زنده آنها است. حتما بايد اين شاخص را رعايت نمود. گوساله بايد حداقل ۶۰ درصد وزن بلوغ مادر خود را داشته باشد.
 • در هر روز ۳ سه وعده غذايي صبح، ظهر و عصر را دريافت ميكنند.
 • جيره آنها فاقد سيلو است.
 • از ماه ۶ آبستني ( ۳ ماه آخر آبستني) بايد به گله گاوهاي خشك منتقل گردند.
 • دليل محدويت غذايي اين دسته جلوگيري از چاق شدن و خطر بروز سخت زايي و … است.
 • تركيب جيره روزانه آنها يونجه، كلش و كنسانتره است .

۸ – گوساله هاي ۱۵ -۱۴ ماهگي تا۲۴ -۲۳ ماهگي( نرها= پرواري):

 • مدت پروار نمودن گوساله هاي ماده معمولا ۹ ماه (۲۷۰ روز ) است.
 • سن شروع پروار در گوساله هاي نر مي تواند از ۳ ماهگي باشد. يعني ۳ ماهگي شروع و در ۱۲ ماهگي روانه بازار شود.
 • اينكه گوساله را در چه سني شروع به پروار كنيد بستگي به بازار دارد. بايد توجه داشت كه در چند وقت از سال بازار گوشت كشور رونق بيشتري دارد.
 • در هر هفته ميانگين وزن گله و افزايش وزن روزانه را كنترل نموده و بر اساس ميانگين وزن گله در هر روز بدون محدوديت هر گوساله بايد حداقل به ميزان ۴ درصد وزن زنده خود به ماده خشك مصرفي دسترسي داشته باشد. مثال : ميانگين وزن گوساله هاي پرواري ۱۰۰ كيلوگرم، يعني هر گوساله در هر روز بايد حداقل ۴ كيلوگرم ماده خشك يا ۷ كيلو گرم Asfed دسترسي داشته باشد.
 • بعد از اينكه نياز گوساله ها را محاسبه كرديد ، اين ميزان را در ۴ وعده روزانه در اختيار گوساله ها قرار دهيد.
 • ميزان مناسب پروتئين جيره مصرفي ۱۵ درصد است.
 • ميزان پروتئين روزانه مورد نياز گوساله هاي خود را بر اساس فرمول زير مي توانيد محاسبه كنيد.
  • DP =2.79×W0.75 (1+1.905 G)

كه :
DP = پروتئين قابل هضم.
W0.75= وزن زنده دام به توان ۰٫۷۵ (وزن متابوليكي)
G = افزايش وزن روانه دام بر حسب كيلوگرم
بروزترین اخبار و فعالیت ها

درخواست مشاوره رایگان