جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیرفعال است یا پشتیبانی نمی شود.

برگزاری دوره های اموزشی

  • تاریخ نشر : تیر ۳۰, ۱۴۰۳
  • نویسنده : زیتون اصفهان


نشست های تخصصی برگزار شده در دفتر زیتون اصفهان


اقتصاد و ژنتیک بیماری های متابولیکی گاو شیری-دکتر علی صادقی


مدیریت تغذیه گوساله های شیرخوار – دکتر ابراهیم قاسمی


مدیریت تولید مثلی پس از زایش در گاو شیری-دکتر علی کدیور


ورم پستان؛ کنترل، پیشگیری و درمان – دکتر علی کدیور


آنفلوانزای فوق حاد پرندگان – دکتر حسن نیلی احمدآبادی


ارزش های اصلاحی سلامت سم، عفونت رحم و کتوز تحت بالینی در گله های هلشتاین-مهندس صانعی


راهکارهای جدید ژنتیکی در کاهش هزینه های تولید در گاو شیری -دکتر علی صادقی


سندرم واکلی در گاوهای شیری -پروفسور مجتبی کافی

واکلی یک سندروم محسوب می شود که علل مختلفی در بروز آن نقش دارند. عدم کارآیی بافت لوتئال یک علت شناخته شده در مرگ رویان محسوب می شود. در این مطالعه تاثیر تجویز سیدر در دو پریود مختلف در گاوهای واکل روی نرخ آبستنی در تلقیح متعاقب درمان (تلقیح دوم) و نیز نرخ آبستنی مجموع دو تلقیح اول و دوم بررسی گردید.


آشنایی با ویژگیهای گاوهای شیری سودآور و شیوه های تولید آنها-مهندس داود صانعی


اقتصاد – ژنتیک و مدیریت ورم پستان– دکتر علی صادقی سفیدمزگی متخصص ژنتیک و اصلاح نژاد گاو شیری


تاثیر منابع مختلف چربی بر تولید و ترکیبات شیر-پروفسور قربانی


راهکارهای افزایش بهره وری و کاهش تلفات در گله طیور گوشتی-پروفسور حسن نیلی


رابطه بین تغذیه و تولید مثل در گاوهای هلشتاین-پروفسور قربانی


مقایسه اسپرم های ژنومیک و پروف شده – دکتر علی صادقی سفیدمزگی


راهکارهای کنترل و پیشگیری از بیماری نیوکاسل – دکتر حسن نیلی


اهمیت اصلاح سم و لنگش در گاو شیری-دکتر دهقانی


درمان سندروم واکلی در گاو شیری- دکتر کافی

زمانموضوعمدرسنشست
۷دی ماه۹۱چالشهای مدیریتی تولیدمثل گاو شیریپروفسور مجتبی کافی۳
۷دی ماه۹۱آشنایی با مفاهیم پروف گاوهای نر هلشتاینمهندس داوود صانعی۴
۲۶بهمن۹۱چالشهای تغذیه ای گاوهای تازه زاپروفسور غلامرضا قربانی۵
۲۶اسفند۹۱اقتصادمقاومتی درصنعت گاوشیریدکترحسن نیلی احمدآبادی۶
۲۸فروردین۹۲اقتصادمقاومتی درصنعت گاوشیریمهندس جلیل نژاد،مهندس ذوفقاری، مهندس راتق۷
۲۳خرداد۹۲راهکارهای تغذیه ای گاوهای شیری در استرس گرماییپروفسورغلامرضا قربانی۸
۱۳تیر۹۲قدرت ارزیابی ژنومیک وتاثیر شگرف آن بر تولید برترین گوساله های نر وماده هلشتاینمهندس صانعی۹
۳۱مرداد۹۲بحران آبدکترحسن نیلی احمدآبادی۱۰
۴مهر۹۲سندرم واکلی در گاوهای شیریپروفسور مجتبی کافی۱۱
۹آبان۹۲آشنایی با ویژگیهای گاوهای شیری سودآور و شیوه های تولید آنهامهندس داوود صانعی۱۲
۶آذر۹۲اقتصاد – ژنتیک و مدیریت ورم پستاندکتر علی صادقی۱۳
۱۸دی۹۲روشهای پیشگیری وکنترل بیماری تب برفکیدکترسیداکبر حسینی ودکتر سیدمحمد حسینی۱۴
۷اسفند۹۲کاتالوگ خوانی و انتخاب اسپرم گاو شیریدکتر علی صادقی۱۵
۱۸اردیبهشت۹۳تاثیر منابع مختلف چربی بر تولید و ترکیبات شیرپروفسور  غلامرضا قربانی۱۶
۲۰خرداد۹۳راهکارهای افزایش بهره وری و کاهش تلفات در گله طیور گوشتیدکترحسن نیلی احمدآبادی۱۷
۲۹خرداد۹۳رابطه بین تغذیه و تولید مثل در گاوهای هلشتاینپروفسور غلامرضا قربانی۱۸
۲۷شهریور۹۳مقایسه اسپرمهای ژنومیک و پروف شدهدکتر  علی صادقی۱۹
۲۷آبان۹۳راهکارهای کنترل و پیشگیری از بیماری نیوکاسلدکتر حسن نیلی۲۰
۱۳آذر۹۳لنگش در گاوشیریپروفسوردهقانی۲۱
۹ دی ۹۳تغییرمبنای ژنتیکیمهندس داوود صانعی۲۲
۳۱ اردیبهشت۹۴درمان سندروم واکلی در گاو سیریپروفسور مجتبی کافی۲۳
۸مرداد۹۴شاخص گاو تجاری ایده آل ICCمهندس داوود صانعی۲۴
۲۱ شهریور ۹۴ساختمان و مدیریت سیلاژ ذرتدکتر محمد خوروش۲۵
۲۰ آبان ۹۴فرصت ها و چالش های افزایش سرانه مصرف شیردرسال ۹۴بحث آزاد۲۶
۲۳ دی ۹۴بهینه سازی دوره انتظار اختیاریدکتر علی صادقی۲۷
۲۸ اردیبهشتکاهش قیمت تمام شده شیر تولیدی با اصلاح نژاد گاو شیریمهندس داوود صانعی۲۸
۲۵شهریور۹۵بررسی مسایل و مشکلات تولیدمثلی گله های گاو شیریدکتر مجتبی کافی۲۹
۱۵ دی ۹۵اهمیت اقتصادی، ارزش های اصلاحی  لنگش، عفونت رحمی و کتوزمهندس داوود صانعی۳۰
۱۹بهمن ۹۵آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ۱دکتر حسن نیلی۳۱
۲۰ بهمن ۹۵آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 2دکتر حسن نیلی۳۲
۴ خرداد ۹۶ورم پستان: کنترل، پیشگیری و درماندکتر علی کدیور۳۳
۲۶ مهر ۹۶مدیریت تولید مثلی گاوهای شیری پس از زایشدکتر علی کدیور۳۴
۲۷ دی ماه ۹۶مدیریت تغذیه گوساله های شیرخواردکتر ابراهیم قاسمی۳۵
 30خرداد۹۷تنش گرمایی و پاسخ های تولیدمثلیدکتر احمد ریاسی۳۶
۱۱مهر ۹۷جیره نویسی گاو شیریدکتر ابراهیم قاسمی۳۷
 19 دی ۹۷کاهش بیماری های دوره انتقال با انتخاب ژنتیکیدکتر علی صادقی۳۸
۱۷بهمن ۹۷لزوم بکارگیری نژادهای گوشتی در گله های گاو شیریدکتر ربیع رهبر۳۹
۲۲ آبان ۹۸اهمیت ژنتیکی و اقتصادی وزن بدن در گاو شیریدکتر علی صادقی۴۰
۳ بهمن ۹۸مدیریت پرورش گوساله های شیرخوارپروفسور محمد نوری۴۱
۲۲ دی ۱۴۰۰راهکارهای جدید ژنتیکی در کاهش هزینه های تولید در گاو شیریدکتر علی صادقی۴۲
۱۸ اسفند ۱۴۰۰برنامه ریزی سالیانه ژنتیک گله های گاو شیریدکتر ربیع رهبر۴۳



بروزترین اخبار و فعالیت ها

درخواست مشاوره رایگان